Ingenieursdiensten

ECG wil de klant ontlasten van alle zorgen op en rondom projecten, voornamelijk gericht op infrastructurele werken. ECG maakt gebruik van de laatste technieken en normen op het gebied van projectmanagement, kwaliteit, veiligheid en technische toepassingen. Wij werken samen met Ingenieursbureaus die met name ook de harde producten kunnen leveren zoals verkennende studies, meetdiensten, tekeningen, milieutechnisch onderzoek, werkvoorbereiding of technisch toezicht.

ECG verplaatst zich in de opdrachtgever en waarborgt diens belangen en beleid binnen de uit te voeren opdracht en we acteren alsof we zelf de opdrachtgever zijn. Een aantal diensten hierin zijn:

 • Projectmanagement
 • Contractmanagement (UAV-GC)
 • Risicomanagement
 • Technisch management
 • Directie UAV
 • Toezicht
 • Omgevingsmanagement


 

 

Cultuurverandering

Cultuurverandering is lastig en tijdrovend. Het vergt sterk leiderschap, gesteund door een adviseur die weet in te schatten welke doelen haalbaar zijn. Cultuurverandering dient vanuit passie, bevlogenheid en inspiratie plaats te vinden. Het is mooi om te werken binnen een organisatie die zichzelf verder wil ontwikkelen en dus ook de mensen verder wil laten ontwikkelen, om uiteindelijk ook een deel van hun droom te verwezenlijken.
Cultuurverandering vanuit deze optiek is een feest!!
Cultuurverandering slaagt pas als het management in staat en bereid is echt contact te maken met de medewerkers binnen de verandering.

We werken conform de laatste inzichten op het gebied van veranderen en kunnen dit toepassen in kleine, maar ook in grote organisaties.

We kunnen aan uw management een ervaren adviseur koppelen die het managementteam meeneemt in de noodzakelijke stappen voor het veranderen. Maar ook kunnen wij een interim manager leveren die direct kan sturen op de veranderingen.

Ook kunnen we op maat ontwikkelde trainingen en adviezen geven om het veranderingsproces te ondersteunen, versnellen of in gang te zetten.

Managementsystemen

Europe Consulting Group heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en implementeren van managementsystemen voor de overheid en industrie.
We hebben het hier over ISO-normering of kwaliteitsmanagement.
We bouwen een systeem op basis van een gedegen risicoanalyse waarbij keyplayers binnen de processen worden betrokken en uiteindelijk alle medewerkers. Zodoende is er een snelle en hoogwaardige implementatie mogelijk.
Binnen het implementatietraject zullen de eisen van betrokken normen en standaarden worden geborgd.

Producten en trainingen op dit gebied zijn:

 • Het begeleiden naar certificering (ISO-9001, 14001, VCA, HACCP, HKZ, etc)
 • Sturen op kwaliteit binnen profit of non-profit organisaties
 • Ontwikkeling en implementeren van kwaliteitsbeleid of integraal management
 • Professioneel opdrachtgeverschap; ontwikkelen van, monitoren en sturen op de uitvoering van contracten
 • Het maken van managementrapportages en het beoordelen van de resultaten
 • Operationele of bestuurlijke audits
 • Het in kaart brengen van organisatorische en/of procesrisico's met behulp van medewerkers
 • Implementeren van een interne auditorganisatie

Trainingen

De adviseurs binnen Europe Consulting Group hebben trainings- en coaching ervaring.
Hun visie is dat mensen door het herkennen en erkennen van hun eigen kracht, optimaal kunnen presteren en genieten van hetgeen zij hebben bijgedragen aan het totale resultaat.

Europe Consulting Group heeft enkele standaardtrainingen in de markt:

 • Training UAV-GC in de praktijk
 • Training Auditing van projecten
 • Training Auditing van leveranciers
 • Training Risico gestuurde Interne Auditing
 • Training Sturen op Samenwerken
 • Training Sturen op Kwaliteit
 • Training Klant in beeld

De meeste trainingen maken we echter weer elke keer op maat voor onze klanten.
Tevens zijn we regelmatig dagvoorzitter en geven we lezingen over onze bevindingen.
Europe Consulting Group BV is lid van: